Począwszy od dnia 14 marca br. Gminny Zakład Komunalny we Włoszakowicach rozpocznie wymianę sieci wodociągowej na ul. Zachodniej, A. Prałat i Kopernika we Włoszakowicach wraz z przyłączami.

W związku z tym w obrębie ul. Zachodniej nastąpią czasowe zmiany i ograniczenia w organizacji ruchu, które potrwają do zakończenia realizacji zadania. Prace będą realizowane etapami zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, który przedstawiają poniższe rzuty:

Sprzyjająca aura w ostatnich tygodniach zimy pozwala na kontynuację robót związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszakowice.

W związku z tym, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. dokonał wymiany awaryjnych przyłączy wodociągowych w Dłużynie (3 szt.) i Bukówcu Górnym (13 szt.).

Wznowiono również wymianę przyłączy wodociągowych w Sądzi i włączanie ich do nowej tworzywowej sieci wodociągowej wybudowanej w latach 2017/2019 w ramach projektu POIiŚ pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I" (w ostatnich tygodniach wymieniono 15 szt. takich przyłączy).

W końcówce lutego br. brygady budowlano - remontowe wybudowały odcinek sieci wodociągowej o długości 78 m i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 84 m na ul. Brzozowej we Włoszakowicach.

W dniu 7 marca br. rozpoczęto budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wypoczynkowej w Dominicach o długości 150 m.

źródło: gzk.wloszakowice.pl