Planowana przerwa w dostawie wody we Włoszakowicach.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi polegającymi na wymianie azbesto-cementowej sieci wodociągowej we Włoszakowicach na ul. Zachodniej, ul. Apolonii Prałat oraz ul. Kopernika dnia 22 marca 2022 roku od godziny 10:30 do 14:30 wprowadzona zostanie przerwa w dostawie wody obejmująca nieruchomości zlokalizowane wzdłuż niżej wymienionych ulic:

  • Apolonii Prałat
  • Zachodnia (od ul. Karola Kurpińskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową)