Treść zarządzenia: 

http://bip.wloszakowice.pl//files/7945/zarzadzenie_nr_30.pdf