Szanowni Państwo,

w związku z upływem terminu zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w dniu dzisiejszym (16.03.2020 r.) oraz brakiem możliwości regulowania płatności w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice przekazujemy informacje o możliwych  formach zapłaty zobowiązań:

1) płatność elektroniczna na indywidualny numer konta znajdujący się na Państwa decyzjach podatkowych;

2) płatność w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach, w którym obsługa klienta odbywa się w godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto, informujemy, że obecnie przepisy przewidują możliwość zapłaty podatku za podatnika przez:

1) członków najbliższej rodziny: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma, macochę - bez ograniczeń kwotowych;

2) każdą osobę trzecią, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia

 – w treści należy wpisać: dane podatnika, numer decyzji i numer indywidualnego konta z decyzji podatkowej.

Ważne!

W przypadku małych kwot podatku do zapłaty i niemożliwości jego uiszczenia w ustawowym terminie, Gmina nie naliczy żadnych odsetek do kwoty 8,70 natomiast odsetki od I raty podatku w wysokości do 1.200 zł naliczy dopiero po miesiącu od ustawowego terminu płatności podatku.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa zachęcamy do korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w banku, czyli z formy płatności elektronicznej.

W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości w sprawach podatkowych należy się kontaktować
 z Biurem Podatków i Opłat pod nr tel. 65 525 29 77