WÓJT GMINY WŁOSZAKOWICE

INFORMUJE

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w Gminie Włoszakowice

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 37/2020 z dnia 31.03.2020 określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Włoszakowice .

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Włoszakowice w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:

1)    Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:

a)    dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł netto;

b)    dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

2)    Pomoc niepieniężną:

a)    zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych;

b)    zakup i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby;

c)    udzielenie schronienia;

d)    interwencja kryzysowa oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;

e)    kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;

f)    identyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych osób opieką.

Pomoc określona w pkt 1 i 2  jest udzielana z uwzględnieniem przepisów
        ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Koszt pomocy niepieniężnej określonej pkt 2 lit. a i b ponosi Wnioskodawca.

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Włoszakowice następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach w formie:

-      elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-      telefonicznie pod numerem:  65 52 52 970lub 65 52 52 971 w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na telefon komórkowy: 695 406 001 w godz. od 15.30 do 19.00

 

Wójt Gminy Włoszakowice

      Robert Kasperczak