Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Włoszakowice.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne.

Zakaz ten dotyczy w przypadku gminy Włoszakowice plaż, parków, promenad, wszystkich gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz innych terenów służących rekreacji ruchowej.

Zakaz nie dotyczy:

1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na wyżej wymienionych terenach, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;

2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Podstawa prawna

§ 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566

 

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak