Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy Gminy Włoszakowice,

Od kilku tygodni Gmina Włoszakowice prowadzi działania, które mają pomóc Przedsiębiorcom w niezwykle trudnym dla nich czasie. Działania w ramach tarczy antykryzysowej są niewystarczające, dlatego jako samorząd postanowiliśmy wesprzeć Przedsiębiorców z terenu naszej gminy, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone.

Pragnąc pomóc Przedsiębiorcom, zamierzam wprowadzić możliwość skorzystania z form pomocy dla Przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w ramach możliwości określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)  i wprowadzonymi nowymi rozwiązaniami w zakresie możliwości udzielenia dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców.

Informuję, że podjąłem decyzję i na najbliższe posiedzenie Rady Gminy zostały przygotowane projekty uchwał:

- w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców,  których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym informuję, że niezwłocznie po ich uchwaleniu przez Radę zostanie opublikowana forma i możliwości uzyskania pomocy dla przedsiębiorców. 

Jednakże już dziś przedstawiam Państwu aktualnie możliwe formy wsparcia w poniższej informacji "Wsparcie dla Przedsiębiorców Gminy Włoszakowice".

Informuję również, że termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2020 ulega wydłużeniu do 30.06.2020.

wniosek.docs

Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.docx

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls

Informacja o stanie majątkowym.docx

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak