Szanowni Państwo,

mieszkańcy gminy Włoszakowice.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii informuję, iż zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż oraz pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania obowiązywał do 19 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie przypominam, iż od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania zgodnie z przytoczonym wyżej Rozporządzeniem zakazuje się korzystania:

1) z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;

2) ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

  1. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą:

1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;

2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Podstawa prawna

  • 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii

 

Treść rozporządzenia

Więcej informacji znajduje się na stronie www.gov.pl

Wójt Gminy Włoszakowice
Robert Kasperczak