Wiele osób zastanawia się w obecnej sytuacji co z tegorocznymi uroczystościami Pierwszej Komunii Świętej, archidiecezja poznańska wydała dekret w tej sprawie.

Dekret zakłada między innymi możliwość przełożenia uroczystości Pierwszej Komunii Świętej jeśli uczniowie nie wrócą do szkół po Wielkanocy lub jeśli wrócą, ale rodzice w porozumieniu z księdzem proboszczem tak postanowią. Archidiecezja jednocześnie informuje, iż do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi oraz ich rodzicami.

Treść dekretu odnosząca się do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej ze strony archidiecezji poznańskiej:

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br. i Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., zarządzam dla całej Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

Po Wielkanocy:

- Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

- Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

zdjęcie: facebook - Parafia pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach