W sobotnie (5.10.2019 r.) południe w Krzyżowcu odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi - otwarcie ścieżki rowerowej Gołanice - Włoszakowice.

Uroczystość była połączona z rajdem "Rowerem do Włoszakowic". Rajd rozpoczął się o godzinie 10.30 w Święciechowie. Cykliści przejechali nową ścieżką do Krzyżowca, gdzie punktualnie o 12 rozpoczęły się główne uroczystości.

Na wstępie przedstawiono gości oraz przypomniano informacje techniczne dotyczące ścieżki, następnie głos zabrali Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, którzy wymieniając poszczególne osoby docenili ich wkład w powstałą ścieżkę oraz życzyli użytkownikom ścieżki aby na długie lata im służyła. Przed przecięciem wstęgi poproszono również o głos Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice Tomasza Furmańczaka, aby opowiedział o pięknych ponad 200 letnich dębach, które stanowią swoistą bramę na ciągu rowerowym. Kilka minut po 12.00 nastąpiło przecięcie wstęgi, następnie cykliści oraz goście zostali zaproszeni do Sali Widowiskowej we Włoszakowicach, gdzie czekał na nich poczęstunek. 

Ścieżka ma niespełna 10 km., w większości wykonana jest z masy bitumicznej (asfaltowej) natomiast w terenie zabudowanym (Jezierzyce Kościelne oraz Włoszakowice) z kostki brukowej. Poza ścieżką inwestycja obejmowała również budowę ośmiu punktów przesiadkowych w powiecie leszczyńskim (w Święciechowie, Gołanicach, Jezierzycach Kościelnych, Krzyżowcu, Włoszakowicach, Boszkowie Letnisku, Pawłowicach, Oporowie) i dziewiątego na dworcu kolejowym w Lesznie. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 9.389.961 zł, z czego 6.727.394,78 zł pochodziło z dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, pozostała kwota została sfinansowana z budżetu powiatu leszczyńskiego, gmina Włoszakowice również wsparła finansowo inwestycję - kwotą 300 tys. zł.