Podczas XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice, która odbyła się 28 listopada 2019 roku, radni przegłosowali uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowe prawo, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 roku wprowadza obowiązek segregacji odpadów przez mieszkańców - nie będzie możliwości wyboru czy chcemy segregować czy nie.

Opłata jaka została uchwalona wynosi 23 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (do tej pory 13,50 zł). W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady, że mieszkańcy posesji nie wykonują obowiązku segregacji (wyrzucają odpady nadające się do segregacji do kubła) opłata w danym miesiącu zostanie podwyższona do dwukrotości opłaty obowiązującej (46 zł od mieszkańca). Radni przewidzieli również zwolnienie z części opłaty. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym zapłacą 1 zł miesięcznie od mieszkańca mniej (22 zł).

Przypominamy, że w maju tego roku opłata za gospodarowanie odpadami również została podwyższona - Od maja wyższe opłaty za odpady