Radni Gminy Włoszakowice podczas minionej XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice (29.11.2019 r.) przyjęli uchwałę ustalającą nową zasadę oraz wysokość diet.

Założenie jakie przyświecało Radnym podczas uchwalania wysokości diet było proste - oszczędności. Po debacie we własnym gronie, Radni doszli do porozumienia i przegłosowali pomysł aby wypłacać stałą dietę miesięczną, a nie jak do tej pory od każdej odbytej sesji i komisji. 

Nowe diety obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. prezentują się następująco:

- przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice - 1150 zł miesięcznie,
- wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice - 650 zł miesięcznie,
- przewodniczący Komisji Rady Gminy Włoszakowice - 550 zł miesięcznie,
- pozostali Radni Rady Gminy Włoszakowice - 500 zł miesięcznie.

Dodatkowo uchwała przewiduje zmniejszenie wysokości diety o 50 zł za każdą nieobecność Radnego na posiedzeniu sesji bądź komisji. Radny zwolniony jest z obecności w przypadku choroby oraz jeśli Przewodniczący zaleci mu wyjazd służbowy. 

Dla przypomnienia obecnie obowiązujące diety Radnych:

- przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice - 1300 zł miesięcznie,

Jednorazową dietę dla radnych Gminy Włoszakowice za wyjątkiem przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice za:

- udział w sesjach rady w wysokości: wiceprzewodniczący - 440zł, radni - 400zł,

- posiedzenia komisji: przewodniczący - 440zł, radni - 400zł,

- inne zlecone czynności 400zł.

zdjęcie: archiwum wlopi