Gminny Klub Sportowy Włoszakowice otrzymał certyfikat szkółki piłkarskiej nadany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Gminny Klub Sportowy Włoszakowice zgłosił drużynę młodzieżową do oddziału szkółki piłkarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ze zgłoszonych 1197 formularzy wymagania formalno-prawne spełniły 688 podmioty i to na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej Certyfikat PZPN przyznano Klubowi GKS.

Przyznanie Certyfikatu szkółki piłkarskiej jest równoznaczne ze spełnieniem szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskają pewność, że Klub spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczny, a jego kadra ma kwalifikacje niezbędną do szkolenia zawodników.

GKS Włoszakowice jesienią ubiegłego roku wdrożył szkolenie dzieci od lat 8. Zapisy dla wszystkich chętnych prowadzi trener klubowy.