Najprawdopodobniej w środę (20.05.2020 r.) rozpocznie się budowa stadionu lekkoatletycznego przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach.

Jeszcze kilka lat temu wielu mieszkańców gminy nie mogło doczekać się hali sportowej z prawdziwego zdarzenia - hala powstała, a rozpoczęcie jej budowy niewątpliwie można było uznać za moment historyczny. Kolejny taki moment nastanie najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu - kiedy na obecne boisko szkolne wjadą pierwsze koparki, aby rozpocząć budowę stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przypominamy - umowa na tą budowę została podpisana 6 lutego 2020 r. w siedzibie włoszakowickiego urzędu. Z ramienia zamawiającego, którym jest gmina Włoszakowice, umowę podpisał wójt Robert Kasperczak przy kontrasygnacie skarbnik gminy Moniki Ławeckiej. Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, czyli przedsiębiorstwo Eversport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentował z kolei wiceprezes zarządu Tomasz Zaborny.

Koszt wszystkich robót budowlanych objętych kontraktem wyniesie zgodnie z ofertą przetargową 2.720.092,05 zł brutto. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 31 stycznia 2021 roku. Na cały zakres przedmiotu umowy wykonawca udzieli 61 miesięcy gwarancji, która będzie liczona od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót.

W ramach inwestycji na terenie przylegającym bezpośrednio do włoszakowickiej hali sportowej i miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących powstaną:

 • Bieżnia okólna poliuretanowa czterotorowa o powierzchni 1.334,09 m2,

 • Rozbieg do trójskoku i skoku w dal oraz łuk stadionu przeznaczony do skoku wzwyż z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 567,60 m2,

 • Boisko wewnątrz bieżni okólnej z nawierzchnią z trawy sztucznej o powierzchni 1.528,20 m2,

 • Piaskowa rzutnia do pchnięcia kulą oraz zeskocznia do skoku w dal i trójskoku o powierzchni 159,18 m2,

 • Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 779,05 m2 wraz z piłkochwytami,

 • Trybuna stacjonarna z siedziskami,

 • Chodnik z kostki brukowej przy trybunie stacjonarnej o powierzchni 77,23 m2,

 • Nawierzchnia z trawy naturalnej o powierzchni 2.305,03 m2,

 • Nawierzchnia z kostki brukowej stanowiąca dojazdy i dojścia o powierzchni 138,66 m2,

 • Chodniki z kostki brukowej w obrębie obiektu o powierzchni 436,62 m2,

 • Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wysokości 400 cm i długości 120 m,

 • Ogrodzenie obiektu o wysokości 150 cm i długości 176 m,

 • Ogrodzenie zabezpieczające między trybuną a bieżnią stadionu lekkoatletycznego o długości 57 m,

 • Piłkochwyt przed ścianą istniejącej hali sportowo-środowiskowej o wysokości 400 cm i długości 36 m.

Jeżeli chcecie poznać szczegółową specyfikację oraz rysunki to zapraszamy do artykułu, który opracowaliśmy w grudniu ubiegłego roku - Szczegółowa specyfikacja stadionu lekkoatletycznego we Włoszakowicach