Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ogłosił przetarg pn. Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krzycko Wielkie. 

Przebudowany zostanie teren między budynkiem szkoły a ulicą Szkolną. W tym miejscu powstanie zatoczka autobusowa wraz z chodnikiem oraz zaprojektowanym terenem zielonym. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo dzieci. W przypadku pozytywnego przebiegu przetargu przebudowa powinna się zakończyć do 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert upływa 4.06.2020 r. o godzinie 12.00.