Siedem firm złożyło swoje oferty w przetargu ogłoszonym na początku maja przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach na przebudowę ul. Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim.

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach na tą inwestycję zamierza przeznaczyć 1 685 013,90 zł brutto. Najtańsza spośród siedmiu ofert została złożona przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. i opiewa na kwotę 1 229 385 zł brutto - oferent udzieli gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. 

Przypominamy, inwestycja obejmuje przebudowę całej (750 metrów bieżących) ulicy Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim. Obecnie szerokość drogi waha się od 4 do 5,30 metra - inwestycja zakłada poszerzenie jezdni na całej długości do 6 metrów, ułożenie krawężników po obu stronach oraz ułożenie ścieku z kostki brukowej między krawężnikiem a asfaltem o szerokości 10 centymetrów. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane również zjazdy do posesji oraz dla poprawy bezpieczeństwa planowana jest budowa chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 metrów. 

Z uwagi na zły stan i niedrożność oraz fakt poszerzenia drogi - planowana jest również kompleksowa wymiana kanalizacji deszczowej na odcinku około 500 m oraz przepustu drogowego.

Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 30.11.2020 r.