Sześć ofert złożono w drugim przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim. Najtańsza z nich wynosi niemal tyle, ile powiat leszczyński zapisał na tę inwestycję w swym budżecie.  

Powiat leszczyński, przy finansowym wsparciu gmin Święciechowa i Włoszakowice oraz spółki Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego przebudował dotąd ciąg drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą Leszno – Włoszakowice do końca Krzycka Małego oraz część ul. Prymasa Krzyckiego w Krzycku Wielkim, od skrzyżowania z ul. Mórkowską do skrzyżowania z ul. Osiedle 700-lecia.

W tym roku powiat leszczyński planuje przebudować ostatni odcinek drogi o długości ok. 850 mb - od początku Krzycka Wielkiego do ul. Mórkowskiej. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie unieważnił pierwszy przetarg na te roboty, gdyż wszystkie oferty były znacznie droższe od zarezerwowanej na ten cel kwoty w budżecie powiatu.

W drugim przetargu złożono sześć ofert, a najtańsza z nich należąca do spółki NODO z Leszna wynosi 983.774 zł, przy kwocie 980.000 zł przewidzianej przez samorząd na ten cel. Opłaciło się zatem powtórzenie przetargu, gdyż w drugim postępowaniu najkorzystniejsza propozycja jest o 146 tys. zł niższa niż w pierwszym. Komisja przetargowa sprawdza kompletność złożonych dokumentów.

Zakres prac obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy drogi, regulację włazów studni ściekowych, studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przebudowę studni ściekowych, ułożenie krawężników drogowych i obrzeży, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę chodnika od ul. Mórkowskiej do torów kolejowych oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej. Termin wykonania prac to 31 października br.

Źródło: powiat-leszczynski.pl