Liczba mieszkańców gminy Włoszakowice na koniec 2019 roku wynosiła 9928 osób (5072 kobiet oraz 4856 mężczyzn) - w ciągu roku zwiększyła się o 109.

W 2019 roku w gminie narodziło się 114 osób (64 dziewczynek oraz 50 chłopców), zmarły 73 osoby (34 kobiety oraz 39 mężczyzn) - przyrost naturalny wyniósł 41 osób. 

Liczba ludności gminy Włoszakowice z podziałem na kategorie wiekowe:

- wiek przedprodukcyjny (14 lat i mniej) - 1899 (954 mieszkanek oraz 945 mieszkańców),

- wiek produkcyjny - 6390 (3040 mieszkanek w wieku 15-59 lat oraz 3350 mieszkańców w wieku 15-64 lat),

- wiek poprodukcyjny - 1639 (1060 mieszkanek oraz 579 mieszkańców).

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach:

Miejscowość

Stan na

01.01.2019 r.

Stan na

31.12.2019 r.

Różnica
Boguszyn 379 383 +4
Boszkowo 204 202 -2
Boszkowo Letnisko 158 158 0
Bukówiec Górny 1750 1721 -29
Charbielin 83 84 +1
Dłużyna 495 485 -10
Dominice 118 113 -5
Grotniki 610 622 +12
Jezierzyce Kościelne 573 580 +7
Krzycko Wielkie 946 954 +8
Sądzia 242 242 0
Skarżyń 64 65 +1
Trzebidza 16 13 -3
Ujazdowo 94 93 -1
Zbarzewo 361 350 -11
Włoszakowice 3726 3863 +137

 

źródło: Raport o stanie gminy Włoszakowice za rok 2019