W 2019 r. funkcjonowało 5 szkół podstawowych, w tym dwie z oddziałami przedszkolnymi, szkoła zawodowa (ZSZ/ Branżowa Szkoła I Stopnia), szkoła średnia (LO) oraz przedszkole z zamiejscowymi oddziałami, dla których Gmina Włoszakowice była organem prowadzącym. Podmiotom niepublicznym przekazano prowadzenie trzech placówek (dwa przedszkola oraz jeden żłobek).

Koszty gminy Włoszakowice związane oświatą:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym – 1 951 623,32 zł,
Szkoła Podstawowa w Dłużynie – 1 510 093,64 zł,
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych – 1 849 327,82 zł,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim – 1 871 941,58 zł,
ZSO we Włoszakowicach – 5 363 538,71 zł,
Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach – 1 987 410,28 zł,
Przedszkola niepubliczne – 203 623,49 zł,
Żłobek niepubliczny – 63 559,50 zł.

Dodatkowo Gmina Włoszakowice poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy Włoszakowice, a także dowozów uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Piotrusia Pana w Lesznie – 390 949,47 zł.

Gmina Włoszakowice w 2019 r. uzyskała z budżetu państwa środki finansowe w postaci subwencji oświatowej (10 978 559,00 zł) oraz dotacji przedszkolnej (448 960,00 zł), które pokryły 75,22% wydatków Gminy poniesionych na oświatę.

Liczba uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych:

Na początku roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i przedszkolu uczyło się łącznie 1540 uczniów, w minionym roku szkolnym (2018/2019 r.) w szkołach i przedszkolu uczyło się łącznie 1621 uczniów.

Przedszkola oraz oddziały przedszkolne (liczba uczniów):
2017/2018 - 420,
2018/2019 - 451,
2019/2020 - 450.

Szkoły podstawowe  (liczba uczniów):
2017/2018 - 831,
2018/2019 - 959,
2019/2020 - 972.

Gimnazjum/ oddziały gimnazjalne (liczba uczniów):
2017/2018 - 239,
2018/2019 - 121,
2019/2020 - -

Liceum Ogólnokształcące (liczba uczniów):
2017/2018 - 22,
2018/2019 - 12,
2019/2020 - 8.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Branżowa Szkoła I Stopnia (liczba uczniów):
2017/2018 - 79,
2018/2019 - 78,
2019/2020 - 110.

Liczba nauczycieli szkół i przedszkola w 2019 roku:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym – 15,44 etatów – 20 nauczycieli,
Szkoła Podstawowa w Dłużynie – 15,09 etatów – 20 nauczycieli,
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych – 15,60 etatów – 21 nauczycieli,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim – 18,36 etatów – 22 nauczycieli,
ZSO we Włoszakowicach – 46,32 etatów – 50 nauczycieli,
Przedszkole nr 2 Włoszakowice – 21,19 etatów – 23 nauczycieli.

Zdawalność egzaminów końcowych w szkołach w 2019 r.

Egzamin maturalny:

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Kurpińskiego – do egzaminu przystąpiło 12 uczniów, w pierwszym terminie zdało 8 uczniów (zdawalność: 66,67%). W sierpniowej sesji poprawkowej zdało kolejnych 3 uczniów.

Egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym – zdawalność 100%,
Szkoła Podstawowa w Dłużynie – zdawalność 100%,
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych – zdawalność 100%,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim – zdawalność 100%,
Szkoła Podstawowa im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach – zdawalność 100%.

źródło: Raport o stanie gminy Włoszakowice za rok 2019