Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ogłosił przetarg na budowę oświetlenia na dwóch ulicach we Włoszakowicach.

Budowa oświetlenia na ulicach Dominickiej i Myśliwskiej wraz z parkingiem w miejscowości Włoszakowice - tak brzmi ogłoszony 24 lipca 2020 roku przetarg. 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dwudziestu dwóch punktów oświetleniowych - trzynastu na słupach ocynkowanych 9-cio metrowych (ul. Dominicka), oraz dziewięciu na słupach aluminiowych 9-cio metrowych w tym na dwóch słupach podwójnych opraw (ul. Myśliwska wraz z parkingiem).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.07.2020 r. godzina: 12:00.