Gmina Włoszakowice złożyła wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie przebudowy dwóch ulic - Zalesie we Włoszakowicach oraz Adamowo w Krzycku Wielkim.

Pierwszy wniosek został złożony na przebudowę ulicy Zalesie we Włoszakowicach, dwa odcinki gruntowe od ulicy Leśnej i odcinek gruntowy wzdłuż placu zabaw do asfaltu. W zakres przebudowy wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni asfaltowej, chodników i miejsc postojowych z kostki brukowej, szykan spowalniających ruch drogowy. W przypadku uzyskania dofinansowania inwestycji w kwocie 50% wartości kosztorysowej, inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 roku.

Drugi wniosek został złożony na przebudowę ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim. W zakres inwestycji wchodzi budowa nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m, chodnika z kostki brukowej, odwodnienia poprzez rowy przydrożne, montaż wyświetlacza prędkości. Inwestycja po uzyskaniu dofinansowania w kwocie 50% wartości kosztorysowej zostanie także zrealizowana w 2021 roku.

Jerzy Michalski
Kierownik ZDG