Z końcem lipca br. rozpoczęto wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice".

To kolejna w ostatnich latach znacząca inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury komunalnej na terenie gminy Włoszakowice.

Przedsięwzięcie, którego realizatorem jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach dofinansowane jest w formie preferencyjnej i częściowo umarzalnej pożyczki udzielonej spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Generalnym Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, a w ramach inwestycji zmodernizowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody w Ujazdowie, wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa ze Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach do Włoszakowic, a także przebudowana zostanie sieć wodociągowa z Ujazdowa do Grotnik.

Aktualnie trwają roboty związane z budową sieci wodociągowej SUW Dominice - Włoszakowice, a także roboty instalacyjne na SUW Ujazdowo.

Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę 4 292 700,00 zł brutto, a termin jego zakończenia zaplanowano na dzień 30 listopada 2021 roku.

R. Jagodzik