Spółka Nodo rozpoczęła przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim. Termin wykonania prac to 31 października br.

Rozpoczął się trzeci – ostatni - etap przebudowy drogi powiatowej przez Krzycko Małe i Krzycko Wielkie. Powiat leszczyński, przy finansowym wsparciu gmin Święciechowa i Włoszakowice oraz spółki Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego przebudował dotąd ciąg drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą Leszno – Włoszakowice do końca Krzycka Małego oraz część ul. Prymasa Krzyckiego w Krzycku Wielkim, od skrzyżowania z ul. Mórkowską do skrzyżowania z ul. Osiedle 700-lecia.

W tym roku powiat leszczyński, przy finansowym wsparciu gminy Włoszakowice, zlecił przebudowę  ostatniego odcinka drogi o długości ok. 850 mb - od początku Krzycka Wielkiego do ul. Mórkowskiej. Przetarg na wykonanie inwestycji za 983.774 zł wygrała spółka Nodo z Leszna.

Wykonawca rozpoczął inwestycje w Krzycku Wielkim od budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Mórkowską. W czasie wykonywania prac mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu.

Zgodnie z umową przebudowa drogi zakończona ułożeniem dwóch warstw asfaltu i budową chodnika od ul. Mórkowskiej do torów kolejowych ma potrwać do 31 października br.

źródło: powiat-leszczynski.pl