Dnia 31 sierpnia 2020r. przeprowadzony został pierwszy częściowy odbiór robót realizowanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice”, którego realizatorem jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach przy dofinansowaniu w formie preferencyjnej i częściowo umarzalnej pożyczki udzielonej spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W pierwszym etapie robót wykonany został następujący zakres: wybudowano magistralną sieć wodociągową ze Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach do Włoszakowic, zamontowano w obiekcie SUW Dominice rozdzielnicę RZH, zestaw hydroforowy wraz rurociągami i armaturą oraz lampą UV, wybudowano na terenie SUW Ujazdowo tymczasową stację uzdatniania wody oraz wykonano fundament pod nowy i pierwszy na tym obiekcie agregat prądotwórczy.

Aktualnie generalny Wykonawca robót, przedsiębiorstwo Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym skupia swe prace przygotowawcze na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ujazdowie, by w najbliższym czasie móc przystąpić do robót konstrukcyjno-budowlanych modernizowanego obiektu.

Przypominamy, iż jest to kolejna znacząca inwestycja na terenie gminy Włoszakowice mająca na celu poprawę infrastruktury komunalnej.

Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 4 292 700,00 zł brutto, a termin jego zakończenia zaplanowano na dzień 30 listopada 2021 roku.

B.Adamczewski