Podczas XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice, przegłosowano uchwałę określającą nowe stawki podatku od nieruchomości, które zaczną obowiązywać od stycznia 2021 r.

Zmiany, które są najbardziej istotne dla mieszkańców naszej gminy dotyczą oczywiście wysokości podatku od gruntów i budynków mieszkalnych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nowe stawki zostały określone na następującym poziomie:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (poprzednia stawka 0,77 zł),

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1m2 powierzchni (poprzednia stawka 0,80 zł),

- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (poprzednia stawka 19,80 zł).