W dniu 22 grudnia 2020 roku około godziny 11:30 doszło do rozszczelnienia sieci wodociągowej w Boszkowie-Letnisku na ul. Leśnej.

W dniu 22 grudnia 2020 roku około godziny 11:30 doszło do rozszczelnienia sieci wodociągowej w Boszkowie-Letnisku na ul. Leśnej. W wyniku konieczności chwilowego wyłączenia sieci z eksploatacji nastąpiła przerwa w dostawie wody w poszczególnych rejonach:

Boszkowo-Letnisko

ul. Leśna

ul. Pocztowa

ul. Malinowa

ul. Piaskowa

ul. Boszkowska

ul. Dworcowa

ul. Turystyczna

ul. Szkutnicza

ul. Jasna

Osiedle Dobra

Boszkowo - wieś - wyłączenie dotyczy całej miejscowości.

Ponowne włączenie dostawy wody planowane do godziny 15:30.