Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ogłosił przetarg pn. "Przebudowa ulicy Wiejskiej i Krótkiej nr 712629P oraz ulicy Boszkowskiej do wiaduktu nr 712637P w Grotnikach".

Przebudowa obejmie rozbiórki i wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, budowę chodników z kostki brukowej oraz barierek ochronnych, stworzenia aktywnego przejścia dla pieszych z panelem fotowoltaicznym, montaż stojaka rowerowego, wiaty rowerowej oraz lampy solarnej. 

Oferty można składać poprzez nową platformę zakupową dostępną na stronie Urzędu Gminy Włoszakowice (Platforma zakupowa) do 8 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.