Dziś (8.04.2021 r.) zakończył się przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach pn. "Przebudowa ulicy Wiejskiej i Krótkiej nr 712629P oraz ulicy Boszkowskiej do wiaduktu nr 712637P w Grotnikach" - sześć firm złożyło swoje oferty.

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach na wyżej wymienione zadanie zamierzał przeznaczyć 1 089 864,87 zł brutto. Do wyznaczonego terminu (8.04.2021 r. godz. 12.00) wypłynęło 6 ofert, z czego najniższa (złożona przez NODO Sp. z o.o. z Leszna) opiewa na kwotę 877 924,80 zł brutto - co oznacza, iż jest o ponad 210 000 zł brutto niższa od kwoty jaką ZDG zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Termin wykonania zadania został wyznaczony na dzień 30 listopada 2021 r.

Przypominamy: Przebudowa obejmie rozbiórki i wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, budowę chodników z kostki brukowej oraz barierek ochronnych, stworzenia aktywnego przejścia dla pieszych z panelem fotowoltaicznym, montaż stojaka rowerowego, wiaty rowerowej oraz lampy solarnej.