Z początkiem marca rozpoczęła się inwestycja Gminy Włoszakowice - przebudowa ulicy Zalesie we Włoszakowicach. Po niespełna dwóch miesiącach widać już pierwsze efekty pracy.

Przebudowa obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku od numeru 16 do ściany parku wraz z chodnikiem z kostki brukowej po obu stronach jezdni oraz miejscami postojowymi po stronie placu zabaw wykonanym z kostki brukowej. Oba odcinki prostopadłe do wyżej wymienionego (na przeciwko remizy i wzdłuż ściany parku) do skrzyżowań z ul. Leśną zostaną wykonane z kostki brukowej - przy ścianie lasu powstanie chodnik z kostki brukowej. Dodatkowo zostanie przeprowadzony remont i budowa kanalizacji deszczowej.

Pierwszy etap prac to ułożenie kanalizacji deszczowej oraz przygotowanie podbudowy pod ułożenie nawierzchni asfaltowych. Następnie ułożone zostaną nawierzchnie z kostki brukowej, chodniki i parkingi. 

Termin realizacji inwestycji, której wartość wyniesie 773 681,07 zł brutto został wyznaczony na dzień 30 czerwiec 2021 r.