Dnia 30 kwietnia 2021 roku odbyła się w naszej szkole projekcja kilkuminutowego filmu, który upamiętnił 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3Maja.
 
Tradycja obchodzenia rocznicy 3 Maja jest wpisana i zakorzeniona w historię narodu polskiego. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą, która budziła w narodzie nadzieję na uratowanie zagrożonej niepodległości. Projekt słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli, to nie tylko fragment historii Polski, to także lekcja patriotyzmu, bo naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości.
 
Tekst: L. Antczak