Dziś (5.05.2021 r.) w Urzędzie Gminy Włoszakowice została podpisana umowa na przebudowę trzech ważnych ulic w Grotnikach - Wiejskiej, Krótkiej oraz Boszkowskiej.

Wyłonionym w przetargu (dla przypomnienia - Sześć ofert na przebudowę ulic Wiejskiej, Krótkiej i Boszkowskiej w Grotnikach) wykonawcą inwestycji jest Spółka NODO z Leszna. Dzisiejszą umowę podpisali Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie głównego księgowego Zarządu Dróg Gminnych Szymona Marcinka oraz ze strony Wykonawcy - Prezesa spółki NODO Rafała Bukowskiego. 

Przebudowa obejmie rozbiórki i wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, budowę chodników z kostki brukowej oraz barierek ochronnych, stworzenia aktywnego przejścia dla pieszych z panelem fotowoltaicznym, montaż stojaka rowerowego, wiaty rowerowej oraz lampy solarnej. 

Wartość całkowita inwestycji wyniesie 877.924,80 zł brutto - Gmina Włoszakowice na w/w inwestycję otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00.

Termin wykonania zadania został wyznaczony na dzień 30 listopada 2021 r.