Otrzymujemy sygnały od mieszkańców Włoszakowic, iż są oni zaniepokojeni jakością wody w rowach - ma ona dziwny, niebieski kolor oraz brzydko pachnie.

 Marek Wąsowicz - Radny Gminy Włoszakowice złożył w tej sprawie interpelację do Wójta Roberta Kasperczaka, w odpowiedzi otrzymał informację, że czynności zostały przeprowadzone poprzez sprawdzenie w terenie i ustalenie źródła skąd pochodzą zanieczyszczenia. Została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która wraz z pismem Wójta Gminy Włoszakowice znak: BNiB.6236.49.2021 z dnia 7.06.2021 r. została przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu - Delegatura w Lesznie o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia i zlikwidowania ww. procederu.

Jeśli pojawią się jakieś ustalenia w tej sprawie, to poinformujemy.

Zdjęcia autorstwa czytelniczki