Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetarg pn. Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego.

Inwestycja, która obejmuję budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc postojowych zostanie przeprowadzona na odcinku od nr. 1 (wjazd do marketu Polo) do 25 (przed zjazdem w ul. Zalesie). Odcinek ten zyska ok. 30 nowych miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni. Termin składania ofert upływa 14 października 2021 r.

Poniżej projekt organizacji ruchu: