Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach wybrał wykonawcę zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Jezierzycach Kościelnych przy ulicy Szkolnej".

Przetarg został ogłoszony pod koniec września 2021 r. i obejmował budowę oświetlenia ulicznego składającego się łącznie z 26 punktów świetlnych na 9-cio metrowych słupach przy ul. Szkolnej w Jezierzycach Kościelnych. 

W przetargu swoje oferty złożyły trzy firmy. ZDG na wyżej wymienione zadanie planował przeznaczyć 250 000 zł. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 218 887,02 zł złożyła Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski z Rydzyny i to ona została wybrana na wykonawcę tego przedsięwzięcia.