Podczas XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice, która odbyła się 29 października 2021 r. przegłosowano uchwałę określającą nowe stawki podatku od nieruchomości.

Zmiany, które są najbardziej istotne dla mieszkańców naszej gminy dotyczą oczywiście wysokości podatku od gruntów i budynków mieszkalnych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nowe stawki zostały określone na następującym poziomie:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,83 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (poprzednia stawka 0,80 zł),

- od gruntów - 0,40 zł od 1m2 powierzchni (poprzednia stawka 0,36 zł).

- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 21,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (poprzednia stawka 20,55 zł),

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,88 zł od 1m2 powierzchni (poprzednia stawka 0,85 zł).

Nowe stawki podatku zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku.