W ostatnim czasie bardzo głośno szerokim echem odbija się sprawa podwyżek dla władz samorządowych. Jest to pokłosie wprowadzonych zmian przez rządzących, które umożliwiają przyznanie wyższych pensji - w wielu wypadkach znacznie wyższych

Wprowadzone zmiany wywołały bardzo burzliwą dyskusję oraz wiele kontrowersji, ponieważ bardzo szybko pojawiły się głosy i opinię, że wprowadzone podwyżki są znacznie za duże. Często słyszy się głosy, które mówią: dla większości ludzi podwyżki rzędu kilkunastu procent są nierealne, a tutaj mowa często o blisko 100%. 

W przypadku obecnych zmian w grę wchodzi jeszcze jeden argument, który w skrócie możemy nazwać widełkami płacowymi. Pozwala on na wyjście z obecnej sytuacji w odpowiedni sposób przy odpowiedniej ocenie. Do tej pory wójt gminy Włoszakowice mógł liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 700 zł (wynagrodzenie zasadnicze, to nie całe wynagrodzenie - całość została podana niżej), a obecnie wynagrodzenie zasadnicze zostało podwyższone do poziomu 10 250 zł - to ponad 100% podwyżka wynagrodzenia zasadniczego oraz przyznanie maksymalnej możliwej kwoty wynagrodzenia, bo ta właśnie w takim przypadku tyle wynosi.

To bardzo duża różnica, która z jednej strony robi wrażenie, a z drugiej zatrważa i rodzi wiele pytań, ponieważ czy przyznanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia jest w pełni fair wobec swoich wyborców? Czy trzeba było pensje podnosić do maksymalnego poziomu? Pod artykułem zostawiamy ankietę, w której wyrazić mogą Państwo swoje zdanie.

Przypomnijmy, do tej pory wynagrodzenie wójta gminy Włoszakowice wyglądało następująco:
Wynagrodzenie zasadnicze - 4 700,00, Dodatek funkcyjny - 1 900,00, Dodatek za wysługę lat 20% - 940,00, Dodatek specjalny w wysokości 40 %, wynagr. zasad. i dodat. funkc. - 2 640,00

Obecnie w uchwale z dnia 23 listopada przeczytać możemy:
Wynagrodzenie zasadnicze - 10 250,00 zł, Dodatek funkcyjny - 3 150,00 zł, Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 2. Wójtowi Gminy, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Podwyżki otrzymali również radni gminy Włoszakowice, w tym wypadku sytuacja wygląda następująco. 

Obecnie rada gminy Włoszakowice otrzymywała wynagrodzenie w wysokości:
Dla przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice - 1.150 zł, dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice - 650 zł, dla przewodniczącego Komisji Rady Gminy Włoszakowice - 550 zł, dla pozostałych Radnych Rady Gminy Włoszakowice - 500 zł.

W nowej uchwale przeczytać możemy, że nowe wynagrodzenie przedstawia się następująco:
Dla przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice – 2.100,00 zł, dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice – 1.300,00 zł, dla przewodniczącego Komisji Rady Gminy Włoszakowice – 1.100,00 zł, dla pozostałych Radnych Rady Gminy Włoszakowice – 1.000,00 zł.

fot. wloszakowice.pl

Czy przyznałabyś/przyznałbyś wójtowi oraz radnym podwyżki w obecnym wymiarze za ich pracę?