Przebudowa kilku ważnych dróg, nadbudowa włoszakowickiej szkoły czy modernizacja budynku i stworzenie miejsca wypoczynku przy pl. 21 Października 3 - to tylko kilka inwestycji na które Gmina Włoszakowice w nadchodzących miesiącach chce złożyć wnioski o dofinansowanie. Łączna wartości realizacji wszystkich to ponad 30 milionów złotych i uzależniony jest głównie od powodzenia w pozyskaniu środków zewnętrzenych. 

 

Wnioski zostaną złożone w sumie do 4 programów - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Rządowy Fundusz Polski Ład, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dotyczą następujących inwestycji:

- Kompleksowa termomodernizacja budynku domu kultury i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym wraz z przebudową wewnętrzną

Prace obejmą remont dachu wraz z wymianą poszycia, termomodernizację oraz malowanie elewacji,  wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, przebudowę istniejącej sieci ogrzewania na gazową. Wewnątrz zmieniony zostanie układ pomieszczeń, wprowadzone zostaną rozwiązanie energooszczędne, a pomieszczenia będą wyremontowane.

- Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach wraz   z wymianą systemu instalacji grzewczej (z kotłowni węglowej na gazową)

Prace obejmą: demontaż i roboty rozbiórkowe istniejącego dachu, wykonanie nadbudowy piętra budynku, docieplenie dachu, wykonanie niezbędnych instalacji, modernizację kotłowni, przyłącze instalacji gazowej c.o. (w bieżącym roku wykonane zostało przyłącze gazowe do budynku szkoły). Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie kształcenia wszystkich uczniów ZSO w jednym, rozbudowanym  budynku. Obecnie w budynku A mieszczącym się przy ul. K. Kurpińskiego uczą się dzieci z 24 oddziałów, a w budynku B położonym przy Pl. 21 Października dzieci z 3 oddziałów.

- Termomodernizacja z przebudową budynku użyteczności publicznej przy pl. 21 Października 3 oraz zagospodarowaniem placu przed budynkiem

Prace obejmą: docieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, zmianę systemu ogrzewania na gazowe, wykonanie niezbędnych instalacji oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Przebudowane i dostosowane do najnowszych standardów zostaną wszystkie pomieszczenia budynku: łazienki, sale biblioteczne oraz klasy ogniska muzycznego. Plac przed budynkiem zostanie przearanżowany na mini park z parkletem, stając się miłym miejscem wypoczynku dla mieszkańców.

- Przebudowa ul. Jana Otto we Włoszakowicach

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6m wraz z odwodnieniem oraz budowa chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej, dodatkowo wymienione zostanie  oświetlenie drogowe i zainstalowane będą urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Przebudowa ul. Wolności we Włoszakowicach

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6m wraz z odwodnieniem oraz budowa chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej.

- Przebudowa ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6m. Realizacja inwestycji pozwoli na odciążenia dużego natężenia ruchu samochodów ciężarowych wewnątrz miejscowości Krzycko Wielkie. Wzmożony ruch kilkutonowych pojazdów wzdłuż ul. Prymasa Andrzeja Krzyckiego powoduje duże natężenie uciążliwego hałasu oraz drgań w pobliżu trasy, znacząco utrudniając życie mieszkańcom. Realizacja inwestycji pozwoli na przeniesienie uciążliwego ruchu poza centrum miejscowości, tworząc swojego rodzaju obwodnicę m. Krzycko Wielkie. Poprawi się również bezpieczeństwo najmłodszych niechronionych uczestników ruchu – dzieci i  młodzieży uczęszczających do miejscowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie, których codzienna droga do szkoły prowadzi wzdłuż trasy wspomnianych wcześniej ciężarówek.

- Przebudowa drogi prowadzącej przez m. Ujazdowo wraz z budową chodnika

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6m wraz z odwodnieniem oraz budowa chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej.

- Przebudowa ul. Kaczmarka w Krzycku Wielkim - wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m,

- Przebudowa ul. Drzymały Bukówcu Górnym – wykonanie podbudowy z kamienia oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 4m,

- Przebudowa ul. Wichrowe Wzgórza w Dominicach - wykonanie podbudowy z kamienia oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 4m.