18 lutego poznaliśmy oferty, które spłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn."Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice".

Gmina Włoszakowice chciała przeznaczyć na modernizację ul. Dominickiej w Boszkowie-Letnisku i drogi do Dominic oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze łączącej Włoszakowice z miejscowością Dominice - 10 mln zł. Przedstawione oferty zawierały ceny dwukrotnie wyższe.

Na stronie gminy czytamy:
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie ze wstępną promesą nr 01/2021/439/PolskiLad.

Najniższą cenę, 18,9 mln zł zaproponowała kościańska firma Infrakom. Firma Nodo wyceniła realizację inwestycji na 19,8 mln zł, a Strabag na 20,8 mln zł.
Jak czytamy dalej na stronie: Trwają prace Komisji Przetargowej powołanej przez zamawiającego obejmujące czynności związane z badaniem i oceną ofert złożonych przez Wykonawców.

Poniżej film z przejazdu przez Boszkowo-Letnisko w lato.