W związku z usuwaniem skutków wichur strażacy zawodowi i ochotnicy w ostatnich pięciu dniach w powiecie leszczyńskim interweniowali aż 128 razy.

Szkody powstałe w wyniku występujących ostatnio wichur i deszczy spowodowały wzmożone działania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów z jednostek ochotniczych. Usuwali połamane i powalone drzewa oraz inne skutki działania żywiołu. W dniach 17-21 lutego br. interweniowali 128 razy, w działania zaangażowanych było łącznie ponad 160 ratowników zawodowych i 570 ochotników.  

W powiecie leszczyńskim uszkodzone zostały 22 budynki mieszkalne i 2 gospodarcze. Dachy zostały zerwane na dwóch obiektach gospodarczych, a uszkodzone – na 15 budynkach mieszkalnych i 8 gospodarczych. Strażacy usunęli też 90 wiatrołomów.

Strażacy po raz kolejny wspierali mieszkańców w trudnych dla nich chwilach, gdy wskutek działań żywiołu ponieśli straty w swoim mieniu.

źródło tekstu: powiat leszczyński