Z końcem 2018 roku, gmina Włoszakowice jako Zamawiający dokonała odbiorów technicznych robót budowlanych zadania pn.: „,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I” realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.   

W wyniku przeprowadzonych przez Wykonawcę – konsorcjum firm Lu - Max Łukasz Masłowski i PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie robót, których wartość zgodnie z ofertą Wykonawcy wyniosła 1 831 347,00 zł brutto wybudowano:

1.      Sieć kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm – 3 338,95 m,

2.      Sieć rozdzielczą kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 160 mm – 91,40 m,

3.      Studnie betonowe kanalizacji sanitarnej o średnicy 1000 mm – 54 szt.,

4.      Studnie tworzywowe PVC kanalizacji sanitarnej o średnicy 425 mm – 53 szt.

W związku z zakończeniem robót budowlanych w Ujazdowie oraz w Boszkowie-Letnisku na ul. Podgórnej, Wiosennej, Wiatracznej, Słonecznej, Wiśniowej, Leśnej, Malinowej oraz częściowo Źródlanej, Dworcowej i Piaskowej, właściciele nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej otrzymają w najbliższym czasie pisemne powiadomienia o możliwości przyłączenia do niej swoich nieruchomości.

Przyłączenia do sieci każdy właściciel musi dokonać we własnym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści powiadomień.

Autor: Rafał Jagodzik - Pełnomocnik ds. Realizacji projektu POIiŚ