Na 3 dni przed planowanym terminem zakończyła się wycinka drzew przy drodze Włoszakowice - Jezierzyce Kościelne - związana z budową ścieżki rowerowej Gołanice - Włoszakowice.

Planowany termin przewidywał zakończenie prac w piątek 8 lutego 2019r. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy od 14 stycznia aby dojechać do Leszna musieli korzystać z objazdów. Najpierw, kiedy prace trwały na odcinku Włoszakowice - Krzyżowiec obowiązywał objazd przez Krzycko Wielkie, później kiedy prace przeniosły się na odcinek Krzyżowiec - Jezierzyce Kościelne obowiązywał objazd przez Zbarzewo. 

Przypominamy, że długość ścieżki wyniesie ok. 10 km., będzie miała nawierzchnię z masy bitumicznej (asfaltowej) oraz w całości będzie zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej, po jej prawej stronie jadąc od strony Gołanic. Ścieżka znacząco poprawi bezpieczeństwo, szczególnie w sezonie, kiedy występuje spory ruch cyklistów na trasie Leszno - Boszkowo. Drugim założeniem ma być ograniczenie emisji spalin do atmosfery poprzez zachęcanie do podróżowania rowerem a nie samochodem.

W tym celu zaplanowano budowę ośmiu punktów przesiadkowych w powiecie leszczyńskim (w Święciechowie, Gołanicach, Jezierzycach Kościelnych, na Krzyżowcu, we Włoszakowicach, Boszkowie Letnisku, Pawłowicach, Oporowie) i dziewiątego na dworcu kolejowym w Lesznie, w których można będzie zostawić auto i przesiąść się na rower. Będą tam m.in. utwardzone miejsca postojowe i wiaty dla rowerów. W każdym z punktów będą też tablice informacyjne i mapa sieci ścieżek rowerowych w Lesznie i powiecie.

Cała inwestycja to również świetna wiadomość dla mieszkańców Jezierzyc Kościelnych oraz ulicy Leszczyńskiej we Włoszakowicach. Chodniki w tych miejscach od dawna wymagały remontu i wreszcie się doczekają. W terenach zabudowanych bowiem, ścieżka będzie miała 2.5 metra szerokości i w całości będzie wykonana z kostki brukowej.

Termin zakończenia inwestycji to 30 wrzesień 2019 r.

Poniżej możecie zobaczyć jak wyglądała wycinka drzew z drona: