Od początku marca trwaja prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Włoszakowice - Gołanice.

Firma Strabag pracuje równolegle na kilku odcinkach, najbardziej zaawansowane prace są w okolicy Krzyżowca gdzie podłoże jest już praktycznie przygotowane pod wylanie masy asfaltowej. Na odcinku od Włoszakowice do Krzyżowca zakończyło się korytowanie gruntu i trwa układanie krawężników. Podobnie jest na odcinku z Krzyżowca do Jezierzyc Kościelnych z wyjątkiem kilkusetmetrowego fragmentu na końcu lasu, gdzie teren nie został jeszcze oczyszczony z korzeni po wycince drzew. Na początku Jezierzyc Kościelnych wymieniona została już kosta brukowa, dalsze prace trwają w centrum, gdzie zerwany jest już chodnik. Na ulicy Leszczyńskiej we Włoszakowicach prace nie rozpoczęły się jeszcze.

Przypominamy, długość ścieżki wyniesie ok. 10 km., będzie miała nawierzchnię z masy bitumicznej (asfaltowej), a w terenie zabudowanym (Jezierzyce Kościelne i Włoszakowice) z kostki brukowej. Inwestycja zakłada również budowę ośmiu punktów przesiadkowych, w których można będzie zostawić auto i przesiąść się na rower. Będą tam m.in. utwardzone miejsca postojowe i wiaty dla rowerów. W każdym z punktów będą też tablice informacyjne i mapa sieci ścieżek rowerowych w Lesznie i powiecie.

Powiat leszczyński projekt i kosztorys sporządził w 2016 r., wówczas zakładał on koszt inwestycji na 7.999.999,94 zł - 85% tej sumy (6.727.394,78 zł) pochodzić będzie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W ogłoszonym w 2018 r. przetargu wystartowały 4 firmy, najtańsza oferta opiewała na kwotę 9.389.961 zł - większą o 1.389.961,06 zł niż zakładał projekt sprzed 2 lat. Podczas IV sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego, która odbyła się 9 stycznia 2019r, radni podjęli decyzję o zwiększeniu budżetu i dołożeniu brakującej kwoty do inwestycji. Radni Gminy Włoszakowice postanowili również pomóc w tej sytuacji i przegłosowali przekazanie pomocy finansowej w kwocie 300.000 zł.

Poniżej przelot nad budowaną ścieżka na odcinku Włoszakowice - Jezierzyce Kościelne oraz obszerna fotorelacja z powietrza: