Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach

Kontrakt zakończony, trwa proces przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowany we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Krzyckiego w Krzycku Wielkim (na odcinki od przejazdu kolejowego w kierunku Krzycka Małego) oraz w Sądzi, gdzie instalowana jest zarówno sieć grawitacyjna jak i tłoczna, wykonywane są również przewierty pod drogą powiatową i montaż sieci rozdzielczej o średnicy 160 mm. Jednocześnie wymieniana jest sieć wodociągowa w Sądzi i na ul. F. Kaczmarka w Krzycku Wielkim.

Dokończenie robót budowlanych kanalizacyjnych w ul. Górnego, Adamowo i Leśna planowane jest na drugi kwartał 2019 roku. Przypomnijmy, że termin zakończenia całego zadania wyznaczono na dzień 31 października 2019 roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I

Kontrakt zakończony, trwa proces przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowany we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II

Zakończono roboty termoizolacyjne na nowych reaktorach SBR 3 i SBR 4. Na dzień dzisiejszy trwają prace związane z wyposażeniem reaktorów w urządzenia i rurociągi technologiczne (m. in. pompy, ruszty napowietrzające, mieszadła itp.), budowa rurociągów technologicznych międzyobiektowych, roboty branży elektrycznej (dostarczono m. in. nowy agregat prądotwórczy), roboty związane z budową nowej płyty postojowej zlewni ścieków dowożonych, montaż pompowni suchej, pompowni odcieków oraz konstrukcji stalowej i zadaszenia wiaty magazynowej.

Rafał Jagodzik - Pełnomocnik ds. Realizacji projektu POIiŚ