Inwestycja polegająca na budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim wchodzi w końcowy etap.

Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej obecnie odbywają się na końcu Sądzi (od strony Krzycka). W Sądzi instalowana jest zarówno sieć grawitacyjna jak i tłoczna, wykonywane są również przewierty pod drogą powiatową i montaż sieci rozdzielczej o średnicy 160 mm. Jednocześnie wymieniana jest sieć wodociągowa.

Trwająca w Sądzi budowa jest jedną ze składowych inwestycji: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej - Aglomeracji Włoszakowice" współfinansowanej ze środków NFOŚiGW - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oszacowanego na kwotę około 22 mln złotych.

Przypomnijmy, że termin zakończenia całego zadania wyznaczono na dzień 31 października 2019 roku.