Wszystko wskazuje na to, że już niebawem można będzie mówić o czystej energii z gminy Włoszakowice, a to za sprawą elektrowni słonecznych, które najprawdopodobniej powstaną w okolicy Boguszyna oraz Sądzi.

Temat elektrowni słonecznej w Boguszynie rozpoczął się już na początku 2016 roku kiedy warszawska firma R. Power Solar Zachód Sp. z o.o. wystosowała wniosek do ówczesnego Wójta Gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, to jedna z kluczowych decyzji administracyjnych wydawanych w trakcie procesu inwestycyjnego. Jej uzyskanie jest wymagane przed realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Pozwala ona wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnych pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji – decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę itp.

Po 3 miesiącach - na początku kwietnia ówczesny Wójt Gminy Włoszakowice zawiadomił iż decyzja została wydana 31 marca 2016 roku. W lutym 2017 roku warszawska firma wystosowała wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej na jednej z działek położonych na południowy zachód od Boguszyna, jednak pomimo iż zgoda została wydana miesiąc później, to do dnia dzisiejszego budowa nie rozpoczęła się. 7 maja 2019 roku ta sama firma wystosowała nowy - identyczny wniosek o pozwolenie na budowę na tej samej działce. Z uwagi iż według obowiązującego prawa budowa musi rozpocząć się w ciągu 3 lat od wydania zgody, można przypuszczać iż nowy wniosek jest formą zabezpieczenia na kolejne 3 lata jeśli R. Power Solar Zachód Sp. z o.o. nie rozpoczęłaby inwestycji do marca 2020 roku (kiedy kończy się ważność wniosku z 2017 roku). 

Druga elektrownia fotowoltaiczna może powstać za sprawą EKO-EN 4 Sp. z o.o. na działce na zachód od Sądzi. W tym przypadku pierwsze działania rozpoczęły się na początku 2018 roku, kiedy spółka złożyła wniosek do ówczesnego Wójta Gminy Włoszakowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Decyzja została wydana 3 miesiące później. W styczniu 2019 roku firma postanowiła jeszcze raz złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja została wydana w kwietniu przez obecnego Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka. W maju 2019 roku EKO-EN 4 Sp. z o.o. złożyła wniosek o zgodę na budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Elektrownie obu firm mają mieć moc do 1MW. Decyzje co do zgody na budowę bądź jej braku zapadną najprawdopodobniej w czerwcu. Będziemy Was informować na bieżąco. 

W maju EKO-EN 4 Sp. z o.o. złożyła również wniosek o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy elektrowni fotowoltaicznej na działkach w obrębie Bukówca Górnego. Odpowiedź najpewniej zostanie udzielona za 3 miesiące. 

zdjęcie: R. Power Solar Zachód Sp. z o.o. rpower.pl