Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach przestawił postęp prac w ramach POIiŚ, które odbywają się na terenie gminy Włoszakowice.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach

Kontrakt zakończony, trwa proces przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowany we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi, gdzie instalowana jest zarówno sieć grawitacyjna jak i tłoczna, wykonywane są również przewierty pod drogą powiatową i montaż sieci rozdzielczej o średnicy 160 mm. Jednocześnie wymieniana jest sieć wodociągowa w Sądzi. W najbliższych miesiącach roboty realizowane będą w Sądzi oraz na ul. Górnego/Adamowo/Leśna w Krzycku Wielkim. Ponadto wznowione zostaną roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na u. Krzyckiego w Krzycku Wielkim. Zakończenia całego zadania wyznaczono na dzień 31 października 2019 roku

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I

Kontrakt zakończony, trwa proces przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowany we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

O rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II informowaliśmy w artykuleRozbudowa oczyszczalni ścieków - zakończono roboty budowlane

Rafał Jagodzik - Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ