Podczas X Sesji Rady Gminy Włoszakowice, przegłosowano uchwałę określającą nowe stawki podatku od nieruchomości.

Zmiany, które są najbardziej istotne dla mieszkańców naszej gminy dotyczą oczywiście wysokości podatku od gruntów i budynków mieszkalnych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nowe stawki zostały określone na następującym poziomie:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (poprzednia stawka 0,75 zł),

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m2 powierzchni (poprzednia stawka 0,75 zł),

- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (poprzednia stawka 19,05 zł).

Przed przystąpieniem do głosowania, radna Irena Przezbór zapytała czy procentowy wzrost jest porównywalny ze wzrostami podczas poprzednich podwyżek. Odpowiedzi udzielił wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, który poinformował radnych, iż poprzednia podwyżka stawek podatku od nieruchomości zwiększyła przychód gminy z tego tytułu o ponad 600 tys. zł, natomiast obecna o prawie 3 razy mniej - ponad 200 tys. zł.