Na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu leszczyńskiego przebudowano 150-metrowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej nr. 4768P w Boguszynie. Prace przeprowadził we wrześniu Zarząd Dróg Gminnych.

Inwestycja obejmowała rozbiórkę starych krawężników i płyt chodnikowych, montaż nowych krawężników oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej. Całość zadania została wykonana siłami własnymi przez pracowników ZDG.

J. Michalski