Na drodze powiatowej przez Krzycko Wielkie trwają końcowe prace przy układaniu ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej. Podobne prace w Sądzi już zostały zakończone.

Po wykonaniu zleconej przez gminę Włoszakowice budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie sieci wodociągowej w Krzycku Wielkim i Sądzi firma Budo Instal Paweł Kaczmarek z Leszna ułożyła niedawno warstwę ścieralną asfaltu na drodze powiatowej - ul. Prymasa  Krzyckiego w Krzycku Wielkim - na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnego do skrzyżowania z ul. Kaczmarka. Obecnie trwają końcowe prace przy układaniu asfaltu na zjazdach z jezdni. Podobnie prace w całości zakończone zostały już na drodze powiatowej przez Sądzię.

Przed wykonaniem nawierzchni ścieralnej w Krzycku Wielkim Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy z Leszna na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie przebudowała odcinek o długości ok. 1,1 km ul.  Prymasa Krzyckiego w Krzycku Wielkim, wymieniając krawężniki po obu stronach jezdni, nawierzchnię chodników i utwardzonych zjazdów, studnie kanalizacji deszczowej i na koniec układając warstwę wyrównawczą asfaltu.

źródło: powiat-leszczynski.pl