Mimo jesiennej aury Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie zwalnia tempa realizacji robót budowlanych związnych z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury wod-kan na terenie gminy Włoszakowice.

Z końcem września Spółka dokonała wymiany azbesto-cementowej sieci wodociągowej w miejscowości Sądzia. Nowa sieć została wykonana na odcinku ok. 80 metrów w technologii PCV o średnicy 160mm. W ramach przedmiotowej inwestycji wymienione zostały także istniejące na modernizowanym odcinku przyłącza wodociągowe.

W październiku zostały również zrealizowane roboty sieciowe, zlecone przez prywatnych inwestorów dotyczące rozbudowy sieci wodociągowych o średnicy 110 mm w miejscowości Włoszakowice przy ul. Wolsztyńskiej (sieć o długości 150 metrów) oraz w Krzycku Wielkim przy ul. Mieczysława Górnego (sieć o długości 356 metrów).

Aktualnie Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. rozpoczął wymianę azbesto-cementowej sieci wodociągowej w drodze powiatowej miejscowości Sądzia (wyjazd w kierunku Bukówca Górnego). Zleceniodawcą tej inwestycji jest Gmina Włoszakowice, a dzięki podjętym działaniom zainstalowany zostanie nowy rurociąg PCV o średnicy 160mm wyposażony w hydranty nadziemne. Prace modernizacyjne obejmować będą sieć wodociągową na odcinku około 350 metrów.

Kierownik do spraw technicznych GZK Sp. z o.o. - Bartosz Adamczewski